Praktikertjänst Närsjukhus i Strömstad

Från 2015 driver Praktikertjänst viss öppen specialistsjukvård på Praktikertjänst Närsjukhus i Strömstad.

Specialistsjukvården samlas i Praktikertjänsts dotterbolag
Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland - Lysekil - Strömstad.

Som patient till röntgen kan du välja (fritt vårdval) vilket närsjukhus som du vill få din undersökning utförd på oavsett var remissen är utfärdad.

Praktikertjänst Närsjukhus Strömstad driver specialistvård och har följande
mottagningar:
Barn- och ungdomsmedicin, Diabetesmottagning, Gynekologimottagning, Hjärtmottagning, Ljusbehandlingsenhet, Logoped, Röntgen, Ögonmottagning och Öron-näsa-halsmottagning.

För mer information se i vänstermenyn.

Updated 26 juni, 2019